Kapitel 7 - De Sac d’histoires ass fir mech ... e flotte Moment an der Famill

D’Geschichteposch ass bei engem chinesesche Bouf aus dem Cycle 1. D’Mamm äussert sech zur komplexer Sproochesituatioun. D’Famill bastelt a kacht am Kontext vum Buch aus der Posch.

Kontakt

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT)

Anne-Marie Antony

Tél. : 247-85184
anne-marie.antony@men.lu

 

 

logo SCRIPT     SIA